Előző
Következő
címer

A felvételi eljárás rendje

Iskolánk magyar nyelvből és matematikából a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgákat szervez.

 

A jelentkezési lap beszerezhető az általános iskolákban, illetve a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium titkárságán.
A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülője előzetes jelzése alapján biztosítjuk.*

Jelentkezési határidők

A négy évfolyamos képzésekre:
A központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsgákra 2016. december 9.
Ez csupán a központi írásbeli vizsgákra történő jelentkezés, ami nem helyettesíti  a jelentkezési lap februári beadását!

A középiskolába jelentkezési lap beadásával lehet jelentkezni.
Ennek beadási határideje: 2017. február 15.   

Az öt évfolyamos (Arany János Tehetséggondozó Program) képzésre:
A jelentkezőknek pályázatot kell benyújtaniuk. A hiánytalanul kitöltött pályázati
egységcsomagot az önkormányzat küldi el a gimnáziumnak.
A postára adás határideje: 2016. december 13.
 

A tanulóknak emellett jelentkezniük kell a központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsgákra. E jelentkezési lapokat az általános iskola küldi el a gimnáziumnak. A postára adás határideje: 2016. december 9.  

A hátrányos helyzetet, illetve rászorultságot - a pályázati kiírásban foglaltak szerint - igazolni kell!   

A hat évfolyamos képzésre:
A hat évfolyamos gimnáziumok által íratott központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsgára 2016. december 9. 

A jelentkezési lap beadási határideje: 2017. február 15. 

A hat évfolyamos képzésre gimnáziumunkban közvetlenül is lehet jelentkezni (tehát NEM szükséges az általános iskolát a felvételi eljárásba bevonni). 

A felvételi vizsgák időpontja
Írásbeli vizsgák  
 
Négy évfolyamos
képzésre, valamennyi tagozaton:
            magyar nyelv 2017. január 21-én 10:00,
            matematika 2017. január 21-én 11:00
.
 
  Az írásbeli felvételi vizsga helyszíne: 
  bármely középiskola, amely felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervez. 


  A pótló központi írásbeli vizsgák időpontja:
               magyar nyelv 2017. január 26. 14:00,
               matematika 2017. január 26. 15:00.

(Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók tehetnek, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.)

  Öt évfolyamos képzésre
 
507-es tanulmányi terület (AJTP): 
         
részképességeket vizsgáló feladatlapok 2016. január 20-án 14:00,
          magyar nyelv és matematika 2016. január 21-én 10:00, illetve 11:00.

     Az írásbeli felvételi vizsgák helyszíne:
     Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

    A pótló vizsgák időpontja:
             magyar nyelv és matematika 2017. január 26. 14:00, illetve 15:00,
             részképességeket vizsgáló feladatlapok 2017. január 27. 14:00.

(Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók tehetnek, akik az előző vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú írásbeli vizsgát.)

Hat évfolyamos képzésre
  608
-as tanulmányi terület (matematika tagozat): 
          magyar nyelv 7. osztályba jelentkezők részére 2017. január 21-én 10:00, 
         
matematika 7. osztályba jelentkezők részére 2017. január 21-én 11:00.
         
   
Az írásbeli felvételi vizsgák helyszíne:
     Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

     A pótló központi írásbeli vizsga időpontja:
           magyar nyelv és matematika 7. osztályba jelentkezők részére
           2017. január 26. 14:00, illetve 15:00.

(Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók tehetnek, akik az előző vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú írásbeli vizsgát.)

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése:
A jelentkezők (mind a hatodikosok, mind a nyolcadikosok) 2017. január 30-án (hétfőn) 8 órától 16 óráig tekinthetik meg kijavított feladatlapjaikat. Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

Az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot a tanulók 2017. február 6-án (hétfőn) 8 órától 16 óráig személyesen vehetik át az iskola igazgatóságán. Az eredménylap másolatát a tényleges jelentkezési laphoz kell csatolni.
Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

Szóbeli vizsgák  
 
Négy évfolyamos
képzésre

 
Iskolai szóbeli vizsgák:
  2017. február 21-23.
  Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium.
 

  
Öt évfolyamos képzésre
  Nem szaktárgyi jellegű elbeszélgetés 2017. január 20-án 14 órától.
  Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. 

  Hat évfolyamos képzésre
 
Iskolai szóbeli vizsga matematikából 2017. február 21-23.
  Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. 

Az iskolai szóbeli vizsgák vizsgabeosztását legkésőbb 2017. február 20. délutánig az iskola honlapján (http://rmg.sulinet.hu/) közzétesszük! A szóbeli felvételi vizsgákra az egyes tagozatokra felvehető létszám legfeljebb ötszöröséig hívjuk be a tanulókat!

A rangsor kialakításának általános elvei:

Minden képzési formánál a hozott és a szerzett pontszámok összege alapján rendezzük sorba a jelentkezőket a következők szerint:

1. Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok összegét, és ez alapján sorba rendezzük a jelentkezőket.

2. Pontazonosság esetén  először a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulót részesítjük előnyben.

3. Akinek a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található.

4.  Ha a pontazonosság továbbra is fennáll, a több szerzett ponttal rendelkező tanulót soroljuk előrébb.

5. Ha a pontazonosság ezután is megmarad, azt a diákot részesítjük előnyben, akinek valamely testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója volt.

Beiskolázási területünk elsősorban Szeged Megyei Jogú Város és annak vonzáskörzete.

*A sajátos nevelési igényű tanulók felvételi eljárása során alkalmazott speciális értékelési szabályok:

A sajátos nevelési igényű tanulónak és a szüleinek még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2016. december 9.) előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán. A sajátos nevelési igényű tanuló tehát a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kap, helyi szervezésű szóbeli vizsgán mérjük fel a tanuló tudását, és ez alapján bíráljuk el felvételi jelentkezését.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történt jelentkezéskor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A sajátos nevelési igényű tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelheti),

- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt, vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),

- az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

 

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben, írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történt jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntéséről határozatot hoz.

Nyílt nap:

2016. november 28. (16:30)

Témája: felvételi és beiskolázási lehetőségek

2017. február 6. (16:30)

Témája: az írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek értékelése; jelentkezési stratégiák

 

Beiratkozás: 2017. június 22. (A teendőkről külön értesítést küldünk.)

 

Kapcsolat

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
OM azonosító: 029743
KK-azonosító: CA0101
Elérhetőségeink

Gyorslinkek

Hírek
Hírarchívum
Csengetési rend
Iskolai munkaterv
Könyvtárunk katalógusa
Rádió RMG
Pályázatok
Intézményvezetői pályázat_2016 (.pdf)
Menza
Termosz (szaklaboratórium)
mozaNapló
Bor Pál Fizikaverseny
Arany 200

Legújabb hírek

Radnótis siker a Földrajzi Diákolimpián (iGEO)
2017-08-21 11:05:47
Énekkari próbák
2017-08-21 10:12:21
Radnótis ezüstérem a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián
2017-08-03 13:54:39
Kedves Menzások!
2017-07-27 09:15:42
Ezüstérem Rio de Janeiróban, a matematikai diákolimpián
2017-07-24 11:17:41
Nyári ügyeleti időpontok iskolánkban
2017-06-26 13:42:30
Fődíjas a pécsi művészeti fesztiválon a drámacsoport
2017-06-22 16:50:07
Eredményes és kreatív programozási megoldások
2017-06-22 10:05:11
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat kiemelt díja
2017-06-16 13:47:51
Ragyogó radnótis siker a nemzetközi matematikaversenyen
2017-06-15 16:19:00

Hivatkozások

Öregdiákok
Akkreditált tehetségpont lettünk!
Európai Tehetségpont
Szeged Városi Kollégium honlapja
Határtalanul!
Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Emberi Erőforrások Minisztériuma sux
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Erasmus+