Előző
Következő
címer

Arany János Program


 Csoport

 Kód

 Felvehető

Arany János
Tehetséggondozó Program

 507

 30 fő

 Felvételi

Nem szaktárgyi jellegű elbeszélgetés, részképességek vizsgálata (2017. január 20-án).
Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2017. január 21-én).

 Értékelés

25%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi és a 8. osztály félév végi jegyeinek (magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, egy szabadon választott reál tantárgy) átlagát . Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 25 pont)
= (év végi jegyek + félév végi jegyek) x 0,5

50%-ban vesszük figyelembe az általános magyar nyelv és az általános matematika központi írásbeli vizsga eredményeit,  25%-ban pedig a részképességeket mérő tesztek eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 75 pont)
= (magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,5) + tesztek

/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a részképességeket vizsgáló teszteken 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Külön kritérium a hátrányos helyzet,
illetve rászorultság vizsgálata.

Jellemzője: Az Oktatási Minisztérium gondozásában a 2000/2001-es tanévtől kezdődően indult el iskolánkban, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban és társintézményünkben, az Ortutay Gyula Általános és Középiskolai Kollégiumban az Arany János Tehetséggondozó Program.
Az ötéves programunk első, előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kiscsoportokban tanulhatnak angol nyelvet és informatikát.
A program diákjai az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között folytatják tanulmányaikat. A felsőbb évfolyamokon az iskola és a kollégium kiemelt figyelmet fordít a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek, valamint a matematika kis csoportokban történő tanítására. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteiket speciális programok (budapesti színházlátogatások, belföldi és külföldi tanulmányutak, nyelvi táborok, kollégiumi szakkörök) keretében gazdagíthatják. Intézményeink biztosítani tudják a magas szintű sportolási lehetőséget is.
A tehetséggondozó osztályokban önismereti, tanulásmódszertani és kommunikációs foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók. A programba bekerülő diákok az érettségiig középfokú nyelvvizsgát tehetnek angol, német, spanyol, francia, olasz, latin nyelvből, és megszerezhetik a nemzetközi (ECDL) számítógéphasználói jogosítványt, valamint a gépjárművezetői engedélyt. Mindezekhez csakúgy, mint a gazdagító programokhoz, az iskola és a kollégium anyagi segítséget biztosít.
A nevelő-oktató munka délutánonként a kollégiumban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban résztvevők számára kötelező a kollégium. A speciális program többletfeladatainak fedezésére az állam kétszeres normatívát biztosít a gimnáziumok és a kollégiumok fenntartói számára. Ehhez csatlakozhatnak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére fizetett tanulmányi ösztöndíjjal vagy szociális támogatással.

Kiknek ajánljuk: Azok a diákok jelentkezhetnek erre az ötéves időtartamú tehetséggondozó programra, akik valamilyen ok miatt hátrányos helyzetűek, tehetségesek és a hátrányos helyzetük miatt nincs lehetőségük a bennük rejlő átlagon felüli képességeik kibontakoztatására. Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akikről tanáraik úgy gondolják, hogy megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel a jelenleginél jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási intézmény elvégzésére képesek.

A programba jelentkezni kívánó diákoknak pályázatot kell benyújtaniuk. A pályázatot legkésőbb 2016. december 13-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére! A borítékra, kérjük, írják rá: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja". A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A képviselő-testület határozatának kivonatát (1.sz. melléklet)
2. A nevelőtestületi nyilatkozatot (2.sz. melléklet)
3. A szülő nyilatkozatát (3.sz. melléklet)
4. A tanuló személyi adatlapját (4.sz. melléklet)
5. A választott intézmények megjelölése (5.sz. melléklet)
6. Az osztályfőnök jellemzését 2 példányban (Különös hangsúllyal a tanuló tehetségének és hátrányos helyzetének bemutatásával.)
7. A tanuló kézzel írott önéletrajzát 2 példányban (A tanuló mutassa be ebben életkörülményeit, családi hátterét, eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit, hobbiját, érdeklődési körét, a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit, s azt, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)
8. A hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, vagy a tartós nevelésbe vételről)
9. vagy a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat igazolását a rászorultságról.


A pályázati lap beadása mellett a diákoknak jelentkezniük kell a központi általános írásbeli vizsgára. A jelentkezés határideje: 2016. december 9. A jelentkezési lapot a tanuló iskolája juttatja el az első helyen megjelölt középiskolába.


Csatolt dokumentumok:
Pályázati felhívás összefoglaló 2016
AJTP_Pályázat_1melléklet
AJTP_Pályázat_2melléklet
AJTP_Pályázat_3melléklet
AJTP_Pályázat_4melléklet
AJTP_Pályázat_5melléklet
AJTP_Pályázat_6melléklet
 

Kapcsolat

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
OM azonosító: 029743
KK-azonosító: CA0101
Elérhetőségeink

Gyorslinkek

Hírek
Hírarchívum
Csengetési rend
Iskolai munkaterv
Könyvtárunk katalógusa
Rádió RMG
Pályázatok
Intézményvezetői pályázat_2016 (.pdf)
Menza
Termosz (szaklaboratórium)
mozaNapló
Bor Pál Fizikaverseny
Arany 200

Legújabb hírek

Radnótis siker a Földrajzi Diákolimpián (iGEO)
2017-08-21 11:05:47
Énekkari próbák
2017-08-21 10:12:21
Radnótis ezüstérem a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián
2017-08-03 13:54:39
Kedves Menzások!
2017-07-27 09:15:42
Ezüstérem Rio de Janeiróban, a matematikai diákolimpián
2017-07-24 11:17:41
Nyári ügyeleti időpontok iskolánkban
2017-06-26 13:42:30
Fődíjas a pécsi művészeti fesztiválon a drámacsoport
2017-06-22 16:50:07
Eredményes és kreatív programozási megoldások
2017-06-22 10:05:11
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat kiemelt díja
2017-06-16 13:47:51
Ragyogó radnótis siker a nemzetközi matematikaversenyen
2017-06-15 16:19:00

Hivatkozások

Öregdiákok
Akkreditált tehetségpont lettünk!
Európai Tehetségpont
Szeged Városi Kollégium honlapja
Határtalanul!
Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Emberi Erőforrások Minisztériuma sux
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Erasmus+