Előző
Következő
címer

A felvételi eljárás rendje

Iskolánk magyar nyelvből és matematikából a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgákat szervez.

 

A jelentkezési lap beszerezhető az általános iskolákban, illetve a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium titkárságán.
A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülője előzetes jelzése alapján biztosítjuk.*

Jelentkezési határidők

A négy évfolyamos képzésekre:
A központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsgákra 2019. december 6.
Ez csupán a központi írásbeli vizsgákra történő jelentkezés, ami nem helyettesíti  a jelentkezési lap februári beadását!

A középiskolába jelentkezési lap beadásával lehet jelentkezni.
Ennek beadási határideje: 2020. február 19.   

Az öt évfolyamos (Arany János Tehetséggondozó Program) képzésre:
A jelentkezőknek pályázatot kell benyújtaniuk. A hiánytalanul kitöltött pályázati
egységcsomagot az iskolák küldik el a gimnáziumnak.
A postára adás határideje: 2019. december 11.
 

A tanulóknak emellett jelentkezniük kell a központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsgákra. E jelentkezési lapokat az általános iskola küldi el a gimnáziumnak. A postára adás határideje: 2019. december 6.  

A hátrányos helyzetet, illetve rászorultságot - a pályázati kiírásban foglaltak szerint - igazolni kell! Ez nem vonatkozik a kedvezményezett járásokból jelentkezőkre, illetve az 5000 fő alatti településeken települési támogatásban részesülőkre.

A hat évfolyamos képzésre:
A hat évfolyamos gimnáziumok által íratott központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsgára 2019. december 6. 

A jelentkezési lap beadási határideje: 2020. február 19. 

A hat évfolyamos képzésre gimnáziumunkban közvetlenül is lehet jelentkezni (tehát NEM szükséges az általános iskolát a felvételi eljárásba bevonni). 

A felvételi vizsgák időpontja
Írásbeli vizsgák  
 
Négy évfolyamos
képzésre, valamennyi tagozaton:
            magyar nyelv 2020. január 18-án 10:00,
            matematika 2020. január 18-án 11:00
.
 
  Az írásbeli felvételi vizsga helyszíne: 
  bármely középiskola, amely felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervez. 


  A pótló központi írásbeli vizsgák időpontja:
               magyar nyelv 2020. január 23. 14:00,
               matematika 2020. január 23. 15:00.

(Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók tehetnek, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.)

  Öt évfolyamos képzésre
 0
507-es tanulmányi terület (AJTP): 
         
részképességeket vizsgáló feladatlapok 2020. január 17-én 14:00,
          magyar nyelv és matematika
2020. január 18-án 10:00, illetve 11:00.

     Az írásbeli felvételi vizsgák helyszíne:
     Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

    A pótló vizsgák időpontja:
             magyar nyelv és matematika
2020. január 23. 14:00, illetve 15:00,
             részképességeket vizsgáló feladatlapok 2020. január 24. 14:00.

(Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók tehetnek, akik az előző vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú írásbeli vizsgát.)

Hat évfolyamos képzésre
 0608
-as tanulmányi terület (matematika tagozat): 
          magyar nyelv 7. osztályba jelentkezők részére 2020. január 18-án 10:00, 
         
matematika 7. osztályba jelentkezők részére 2020. január 18-án 11:00.
         
   
Az írásbeli felvételi vizsgák helyszíne:
     Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

     A pótló központi írásbeli vizsga időpontja:
           magyar nyelv és matematika 7. osztályba jelentkezők részére
           2020. január 23. 14:00, illetve 15:00.

(Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók tehetnek, akik az előző vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú írásbeli vizsgát.)

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése:
A jelentkezők (mind a hatodikosok, mind a nyolcadikosok) 2020. január 27-én (hétfőn) 8 órától 16 óráig tekinthetik meg kijavított feladatlapjaikat. Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

Szóbeli vizsgák  
 
Négy évfolyamos
képzésre

 
Iskolai szóbeli vizsgák:
  2020. február 24-26.
  Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium.
 

  
Öt évfolyamos képzésre
  Nem szaktárgyi jellegű elbeszélgetés 2020. január 17-én 14 órától.
  Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. 

  Hat évfolyamos képzésre
 
Iskolai szóbeli vizsga matematikából 2020. február 24-26.
  Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. 

Az iskolai szóbeli vizsgák vizsgabeosztását legkésőbb 2020. február 21. délutánig az iskola honlapján (http://rmg.sulinet.hu/) közzétesszük! A szóbeli felvételi vizsgákra az egyes tagozatokra felvehető létszám legfeljebb ötszöröséig hívjuk be a tanulókat!

A rangsor kialakításának általános elvei:

Minden képzési formánál a hozott és a szerzett pontszámok összege alapján rendezzük sorba a jelentkezőket a következők szerint:

1. Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok összegét, és ez alapján sorba rendezzük a jelentkezőket.

2. Pontazonosság esetén  először a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulót részesítjük előnyben.

3. Akinek a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található.

4.  Ha a pontazonosság továbbra is fennáll, a több szerzett ponttal rendelkező tanulót soroljuk előrébb.

5. Ha a pontazonosság ezután is megmarad, azt a diákot részesítjük előnyben, akinek valamely testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója volt.

Beiskolázási területünk elsősorban Szeged Megyei Jogú Város és annak vonzáskörzete.

*A sajátos nevelési igényű tanulók felvételi eljárása során alkalmazott speciális értékelési szabályok:

A sajátos nevelési igényű tanulónak és a szüleinek még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2019. december 6.) előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán. A sajátos nevelési igényű tanuló tehát a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kap, helyi szervezésű szóbeli vizsgán mérjük fel a tanuló tudását, és ez alapján bíráljuk el felvételi jelentkezését.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történt jelentkezéskor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A sajátos nevelési igényű tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelheti),

- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt, vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),

- az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

 

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben, írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történt jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntéséről határozatot hoz.

Nyílt nap:

2019. november 25. (16:30)

Témája: felvételi és beiskolázási lehetőségek

2020. január 27. (16:30)

Témája: az írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek értékelése; jelentkezési stratégiák

 

Beiratkozás: 2020. június 19. (A teendőkről külön értesítést küldünk.)

Kapcsolat

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
OM azonosító: 029743
KK-azonosító: CA0101
Elérhetőségeink

Gyorslinkek

Hírek
Hírarchívum
Csengetési rend
Iskolai munkaterv
Könyvtárunk katalógusa
Rádió RMG
Pályázatok
Intézményvezetői pályázat_2016 (.pdf)
Menza
Termosz (szaklaboratórium)
mozaNapló
Bor Pál Fizikaverseny
Arany 200

Legújabb hírek

Sikeres szereplés a kutató diákok esszépályázatán
2020-10-19 09:47:41
Novemberi iskolai étkezés befizetése
2020-10-13 10:30:26
Eredményeink a Kenguru Matematika Tesztversenyen
2020-10-05 10:01:53
Megjelent az Arany János Program felhívása
2020-10-01 13:42:18
Országos angol versenyeredmények
2020-10-01 08:58:39
Nemzetközi diákolimpiai eredményeink
2020-09-29 09:42:55
Bonis bona - a nemzet tehetségeiért
2020-09-28 13:33:59
A természettudományok nagykövetei
2020-09-25 12:55:55
Eredményeink a Logo Számítástechnikai Verseny döntőjében
2020-09-22 16:13:03
Tehetséggondozó szakköreink - online lehetőségekkel is
2020-09-17 11:10:29

Hivatkozások

Öregdiákok
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált tehetségpont lettünk!
Európai Tehetségpont
Szegedi Tudós Akadémia
Szeged Városi Kollégium honlapja
Határtalanul!
Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Emberi Erőforrások Minisztériuma sux
Erasmus+