Előző
Következő
címer

Biológia tagozat


Tanulmányi terület

 Kód

 Felvehető

Biológia tagozat

 0403

 30 fő

 Felvételi

Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2021. január 23-án).
Iskolai szóbeli vizsga biológiából.

 Értékelés

10%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 10 pont)
= az év végi jegyek összege x 0,25

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli vizsga eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 90 pont)
= (magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + szóbelii


/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Jellemzője: A speciális biológia csoportok diákjai nagyobb óraszámban és már a 9. osztálytól tanulják a biológiát. (A gimnáziumi tanterv szerint tanuló osztályokban csak a 10. évfolyamtól oktatjuk a tantárgyat.) A biológia tagozat diákjai a 11. évfolyamon vagy kémia, vagy fizika, vagy matematika emelt szintű képzést választhatnak.

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát elsősorban azoknak ajánljuk, akik különös érdeklődést mutatnak a biológia iránt és/vagy olyan egyetemen vagy főiskolán* szeretnének továbbtanulni, amelyen a biológia az egyik kötelező érettségi/felvételi tárgy (*orvos, biológus, gyógyszerész, pszichológus, gyógypedagógus, gyógytornász, agrármérnök, kertészmérnök, környezetkutató, tanár).

A biológia és biokémia oktatásáról

Iskolánk egyik fő képzési iránya a biológia. A hetvenes évek végétől - a kémiával egy időben - indult a természettudományok ezen irányának emelt szintű oktatása. A speciális biológia tagozat tagjai nagyobb óraszámban és mind a négy évfolyamon tanulják a biológiát, felkészülve ezzel a biológiai ismereteket igénylő felsőfokú felvételi vizsgára, illetve napjainkban az emelt szintű érettségire.
1989-ben indítottuk speciális biokémia tagozatunkat. A képzés céljai azonosak a speciális kémia tagozatéval. Ebben a csoportban a biológia tantárgy keretében biokémiát is tanulnak a diákok. Ehhez laboratóriumi gyakorlatok kapcsolódnak. Az emelt szintű kémiával párhuzamosan megszerzett biokémiai elméleti és gyakorlati ismeretek, a tapasztalatok szerint kiválóan hasznosíthatóak a felsőoktatásban.
Tanulóink kiemelkedő eredményeket érnek el a biológia OKTV-n, hiszen minden évben több diákunk is bekerül az ország 10 legjobb biológusa közé. A 2010-2011. tanévben az ország 1., 2., 3. és 4. legjobb biológusa egyaránt iskolánkból került ki. 2011. nyarán a három radnótis diák képviselte hazánkat a Nemzetközi Biológia Diákolimpián , ahol egy-egy arany-, ezüst-, illetve bronzérmet szereztek. A felvételi írásbeli eredményeket tekintve is bizonyítható a biológiaoktatás eredményessége, hiszen az ország középiskoláinak sorrendjében itt is igen előkelő helyen szerepel iskolánk.

A nevelő-oktató tevékenység során, a tudományágakon keresztül törekszünk arra, hogy a tanulók logikai készségét, problémamegoldó gondolkodását, memóriáját és komplex szemléletét is kialakítsuk illetve fejlesszük. Ennek sikerességét bizonyítja a Bugát Pál természetismereti versenyen részt vett tanulóink eredménysora.  A biológia, kémia, fizika, földrajz és informatika tantárgyak ismeretanyagára épülő verseny országos eredményességi rangsorát iskolánk tanulói magasan vezetik.

Témakörjegyzék
a biológia szóbeli felvételihez

 1. Az emberi szövetek
 2. Az emberi bőr és egészsége
 3. A csontok felépítése
 4. Az ember csontváza és egészsége
 5. Az ember izomzata
 6. Az ember előbelének felépítése és működése
 7. Az ember közép- és utóbelének felépítése és működése
 8. Az ember felső légutainak felépítése és működése
 9. Az ember alsó légutainak felépítése és működése
 10. Az emberi szív felépítése és működése
 11. Az emberi vérkeringés és a nyirokkeringés
 12. Az emberi vér
 13. Az immunrendszer
 14. Az ember keringési rendszerének egészségtana
 15. Az ember kiválasztási szervrendszere
 16. Az emberi szem és a látás
 17. A mérsékelt övi füves puszták élővilága
 18. A lombhullató erdők élővilága
 19. A mediterrán éghajlat élővilága
 20. A tajga éghajlat élővilága
 21. A trópusi esőerdő
 22. A szavanna
 23. A trópusi sivatag
 24. Táplálékaink. A helyes táplálkozás
 25. Vizes élőhelyek Magyarországon
 26. A tenger élővilága

A biológia felvételi értékelési szempontjai

 A szóbeli meghallgatáson elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a felvételiző mennyire jártas a biológiai problémák elemzésében, így a tankönyvből betanult információ jellegű tudás önmagában nem elegendő. Erre a szempontra azért van szükség, mert a biológia természettudományos jellege az utóbbi évtizedekben jelentősen megerősödött. Középiskolai szinten így csak az tud sikeresen megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, aki ehhez szükséges képességbeli tudással is rendelkezik. A biológiai jelenségek megértésében – életkorának megfelelő szinten – a felvételizőnek alkalmaznia kell tudnia egyszerű kémiai, fizikai, földrajzi és leginkább logikai, matematikai tudását is. Ezért a meghallgatáson – rövid gondolkodási idő után – ilyen jellegű kérdésekre kell válaszolnia. A biológia felvételi meghallgatás jellege nem egyszerű leckefelmondás tehát, hanem beszélgetés, amelynek során – előre rögzített szempontok alapján – a jelentkező gondolkodási képességeit is értékeljük.  A pontozás a következők szerint történik:

 

Vizsgált képességSzóbeli pont %25 pontból adható
Biológiai fogalmak, információk helyes használata
  5 pont
Természettudományos fogalmak helyes használata a biológiában    5 pont
Logikai képesség 10 pont
Kommunikáció, nyelvhelyesség   5 pont
Összesen:100%25 pont

 Kapcsolat

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
OM azonosító: 029743
KK-azonosító: CA0101
Elérhetőségeink

Gyorslinkek

Hírek
Hírarchívum
Csengetési rend
Iskolai munkaterv
Könyvtárunk katalógusa
Rádió RMG
Pályázatok
Intézményvezetői pályázat_2016 (.pdf)
Menza
Termosz (szaklaboratórium)
mozaNapló
Bor Pál Fizikaverseny
Arany 200

Legújabb hírek

Tájékoztató a Stipendium Peregrinum ösztöndíjról
2021-09-17 12:33:29
Megjelent az Arany János Program idei felhívása
2021-09-15 15:48:12
Az Írók Alapítványának kiemelt díja
2021-09-13 12:00:02
Osztálytalálkozók szervezése
2021-09-09 14:55:34
Elérhető a jelentkezési felület a szakköreinkre
2021-09-06 08:21:51
Sportegyesületi és szülői nyilatkozat a testnevelés órákhoz
2021-09-03 08:29:53
2021. szeptember 1-től érvényes járványügyi eljárásrendünk
2021-09-01 09:42:09
Határozat a 2021. évi szakszervezeti reprezentativitásról
2021-08-30 12:40:02
Érettségire jelentkezés külsős diákok számára
2021-08-28 20:57:35
Iskolai étkezés, szeptemberi étlapok, előfizetés
2021-08-16 09:39:38

Hivatkozások

Öregdiákok
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált tehetségpont lettünk!
Európai Tehetségpont
Szegedi Tudós Akadémia
Szeged Városi Kollégium honlapja
Határtalanul!
Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Emberi Erőforrások Minisztériuma sux
Erasmus+