Előző
Következő
címer

Arany János Program


 Csoport

 Kód

 Felvehető

Arany János
Tehetséggondozó Program

 0507

 30 fő

 Felvételi

Nem szaktárgyi jellegű elbeszélgetés, részképességek vizsgálata (2020. január 17-én).
Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2020. január 18-án).

 Értékelés

25%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi és a 8. osztály félév végi jegyeinek (magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, egy szabadon választott reál tantárgy) átlagát . Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 25 pont)
= (év végi jegyek + félév végi jegyek) x 0,5

50%-ban vesszük figyelembe az általános magyar nyelv és az általános matematika központi írásbeli vizsga eredményeit,  25%-ban pedig a részképességeket mérő tesztek eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 75 pont)
= (magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,5) + tesztek

/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a részképességeket vizsgáló teszteken 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Külön kritérium a hátrányos helyzet,
illetve rászorultság vizsgálata.

Megújulás: Az Arany János Program a 2020/2021-es tanévtől megújul. Ennek része lesz, hogy az 5000 fő alatti településekről nem csak a kiemelten hátrányos helyzetűek jelentkezhetnek a programba, a kedvezményezett járásokból további hátrány igazolása nélkül jelentkezhetnek a programba a tanulók. Várhatóan ösztöndíjat is bevezetnek, ami első félévben egységesen 8000.-Ft/hó, a későbbiekben - tanulmányi eredménytől függően - 10 000 - 30 000.- Ft között várható. A tanulmányi ösztöndíj 4,00 átlag felett lesz elérhető. Az erről szóló hirdetmény kidolgozás alatt áll. A felvétel új feltételei itt érhetők el: https://www.radnoti-szeged.sulinet.hu/index.php?cmd=getnews_1810

Jellemzője: Az Oktatási Minisztérium gondozásában a 2000/2001-es tanévtől kezdődően indult el iskolánkban, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban és társintézményünkben, az Ortutay Gyula Általános és Középiskolai Kollégiumban az Arany János Tehetséggondozó Program.
Az ötéves programunk első, előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kiscsoportokban tanulhatnak angol nyelvet és informatikát.
A program diákjai az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között folytatják tanulmányaikat. A felsőbb évfolyamokon az iskola és a kollégium kiemelt figyelmet fordít a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek, valamint a matematika kis csoportokban történő tanítására. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteiket speciális programok (budapesti színházlátogatások, belföldi és külföldi tanulmányutak, nyelvi táborok, kollégiumi szakkörök) keretében gazdagíthatják. Intézményeink biztosítani tudják a magas szintű sportolási lehetőséget is.
A tehetséggondozó osztályokban önismereti, tanulásmódszertani és kommunikációs foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók. A programba bekerülő diákok az érettségiig középfokú nyelvvizsgát tehetnek angol, német, spanyol, francia, olasz, latin nyelvből, és megszerezhetik a nemzetközi (ECDL) számítógéphasználói jogosítványt, valamint a gépjárművezetői engedélyt. Mindezekhez csakúgy, mint a gazdagító programokhoz, az iskola és a kollégium anyagi segítséget biztosít.
A nevelő-oktató munka délutánonként a kollégiumban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban résztvevők számára kötelező a kollégium. A speciális program többletfeladatainak fedezésére az állam kétszeres normatívát biztosít a gimnáziumok és a kollégiumok fenntartói számára. Ehhez csatlakozhatnak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére fizetett tanulmányi ösztöndíjjal vagy szociális támogatással.

Kiknek ajánljuk: Azok a diákok jelentkezhetnek erre az ötéves időtartamú tehetséggondozó programra, akik valamilyen ok miatt hátrányos helyzetűek, tehetségesek és a hátrányos helyzetük miatt nincs lehetőségük a bennük rejlő átlagon felüli képességeik kibontakoztatására. Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akikről tanáraik úgy gondolják, hogy megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel a jelenleginél jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási intézmény elvégzésére képesek.

A programba jelentkezni kívánó diákoknak pályázatot kell benyújtaniuk. A pályázatot legkésőbb 2019. december 11-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton várjuk az iskola címére! A borítékra, kérjük, írják rá: "Arany János Tehetséggondozó Program". A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

A pályázati lap beadása mellett a diákoknak jelentkezniük kell a központi általános írásbeli vizsgára. A jelentkezés határideje: 2019. december 6. A jelentkezési lapot a tanuló iskolája juttatja el az első helyen megjelölt középiskolába.


Csatolt dokumentumok:
2020_AJTP_Tanuloi_Palyazat_Felhivas
2020_AJTP_Tanuloi_Palyazat_Felhivas_1melleklet
2020_AJTP_Tanuloi_Palyazat_Felhivas_2melleklet
2020_AJTP_Tanuloi_Palyazat_Felhivas_3melleklet
2020_AJTP_Tanuloi_Palyazat_Felhivas_4melleklet
2020_AJTP_Tanuloi_Palyazat_Felhivas_5melleklet

Kapcsolat

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
OM azonosító: 029743
KK-azonosító: CA0101
Elérhetőségeink

Gyorslinkek

Hírek
Hírarchívum
Csengetési rend
Iskolai munkaterv
Könyvtárunk katalógusa
Rádió RMG
Pályázatok
Intézményvezetői pályázat_2016 (.pdf)
Menza
Termosz (szaklaboratórium)
mozaNapló
Bor Pál Fizikaverseny
Arany 200

Legújabb hírek

Sikeres szereplés a kutató diákok esszépályázatán
2020-10-19 09:47:41
Novemberi iskolai étkezés befizetése
2020-10-13 10:30:26
Eredményeink a Kenguru Matematika Tesztversenyen
2020-10-05 10:01:53
Megjelent az Arany János Program felhívása
2020-10-01 13:42:18
Országos angol versenyeredmények
2020-10-01 08:58:39
Nemzetközi diákolimpiai eredményeink
2020-09-29 09:42:55
Bonis bona - a nemzet tehetségeiért
2020-09-28 13:33:59
A természettudományok nagykövetei
2020-09-25 12:55:55
Eredményeink a Logo Számítástechnikai Verseny döntőjében
2020-09-22 16:13:03
Tehetséggondozó szakköreink - online lehetőségekkel is
2020-09-17 11:10:29

Hivatkozások

Öregdiákok
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált tehetségpont lettünk!
Európai Tehetségpont
Szegedi Tudós Akadémia
Szeged Városi Kollégium honlapja
Határtalanul!
Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Emberi Erőforrások Minisztériuma sux
Erasmus+