Előző
Következő
címer

Arany János Program


 Csoport

 Kód

 Felvehető

Arany János
Tehetséggondozó Program

 0507

 30 fő

 Felvételi

Nem szaktárgyi jellegű elbeszélgetés, részképességek vizsgálata (2019. január 18-án).
Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2019. január 19-én).

 Értékelés

25%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi és a 8. osztály félév végi jegyeinek (magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, egy szabadon választott reál tantárgy) átlagát . Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 25 pont)
= (év végi jegyek + félév végi jegyek) x 0,5

50%-ban vesszük figyelembe az általános magyar nyelv és az általános matematika központi írásbeli vizsga eredményeit,  25%-ban pedig a részképességeket mérő tesztek eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 75 pont)
= (magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,5) + tesztek

/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a részképességeket vizsgáló teszteken 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Külön kritérium a hátrányos helyzet,
illetve rászorultság vizsgálata.

Megújulás: Az Arany János Program a 2019/2020-as tanévtől várhatóan megújul. Ennek része lesz, hogy az 5000 fő alatti településekről nem csak a kiemelten hátrányos helyzetűek jelentkezhetnek a programba, és várhatóan ösztöndíjat is bevezetnek, ami első félévben egységesen 8000.-Ft/hó, a későbbiekben - tanulmányi eredménytől függően - 10 000 - 30 000.- Ft között várható. A tanulmányi ösztöndíj 4,00 átlag felett lesz elérhető. Az erről szóló hirdetmény 2018. novemberében esedékes, erről pontosabb tájékoztatást adunk. A felvételire addig a korábbi űrlapokkal érdemes készülni, a határidők érvényben maradnak!

Jellemzője: Az Oktatási Minisztérium gondozásában a 2000/2001-es tanévtől kezdődően indult el iskolánkban, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban és társintézményünkben, az Ortutay Gyula Általános és Középiskolai Kollégiumban az Arany János Tehetséggondozó Program.
Az ötéves programunk első, előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kiscsoportokban tanulhatnak angol nyelvet és informatikát.
A program diákjai az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között folytatják tanulmányaikat. A felsőbb évfolyamokon az iskola és a kollégium kiemelt figyelmet fordít a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek, valamint a matematika kis csoportokban történő tanítására. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteiket speciális programok (budapesti színházlátogatások, belföldi és külföldi tanulmányutak, nyelvi táborok, kollégiumi szakkörök) keretében gazdagíthatják. Intézményeink biztosítani tudják a magas szintű sportolási lehetőséget is.
A tehetséggondozó osztályokban önismereti, tanulásmódszertani és kommunikációs foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók. A programba bekerülő diákok az érettségiig középfokú nyelvvizsgát tehetnek angol, német, spanyol, francia, olasz, latin nyelvből, és megszerezhetik a nemzetközi (ECDL) számítógéphasználói jogosítványt, valamint a gépjárművezetői engedélyt. Mindezekhez csakúgy, mint a gazdagító programokhoz, az iskola és a kollégium anyagi segítséget biztosít.
A nevelő-oktató munka délutánonként a kollégiumban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban résztvevők számára kötelező a kollégium. A speciális program többletfeladatainak fedezésére az állam kétszeres normatívát biztosít a gimnáziumok és a kollégiumok fenntartói számára. Ehhez csatlakozhatnak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére fizetett tanulmányi ösztöndíjjal vagy szociális támogatással.

Kiknek ajánljuk: Azok a diákok jelentkezhetnek erre az ötéves időtartamú tehetséggondozó programra, akik valamilyen ok miatt hátrányos helyzetűek, tehetségesek és a hátrányos helyzetük miatt nincs lehetőségük a bennük rejlő átlagon felüli képességeik kibontakoztatására. Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akikről tanáraik úgy gondolják, hogy megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel a jelenleginél jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási intézmény elvégzésére képesek.

A programba jelentkezni kívánó diákoknak pályázatot kell benyújtaniuk. A pályázatot legkésőbb 2018. december 11-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére! A borítékra, kérjük, írják rá: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja". A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A képviselő-testület határozatának kivonatát (1.sz. melléklet)
2. A nevelőtestületi nyilatkozatot (2.sz. melléklet)
3. A szülő nyilatkozatát (3.sz. melléklet)
4. A tanuló személyi adatlapját (4.sz. melléklet)
5. A választott intézmények megjelölése (5.sz. melléklet)
6. Az osztályfőnök jellemzését 2 példányban (Különös hangsúllyal a tanuló tehetségének és hátrányos helyzetének bemutatásával.)
7. A tanuló kézzel írott önéletrajzát 2 példányban (A tanuló mutassa be ebben életkörülményeit, családi hátterét, eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit, hobbiját, érdeklődési körét, a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit, s azt, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)
8. A hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, vagy a tartós nevelésbe vételről)
9. vagy a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat igazolását a rászorultságról.


A pályázati lap beadása mellett a diákoknak jelentkezniük kell a központi általános írásbeli vizsgára. A jelentkezés határideje: 2018. december 7. A jelentkezési lapot a tanuló iskolája juttatja el az első helyen megjelölt középiskolába.


Csatolt dokumentumok:
2019_2020_AJTP_palyazati_felhivas
2019_2020_AJTP_palyazati_felhivas_1_melleklet
2019_2020_AJTP_palyazati_felhivas_2_melleklet
2019_2020_AJTP_palyazati_felhivas_3_melleklet
2019_2020_AJTP_palyazati_felhivas_4_melleklet
2019_2020_AJTP_palyazati_felhivas_5_melleklet
2019_2020_AJTP_palyazati_felhivas_6_melleklet

Kapcsolat

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
OM azonosító: 029743
KK-azonosító: CA0101
Elérhetőségeink

Gyorslinkek

Hírek
Hírarchívum
Csengetési rend
Iskolai munkaterv
Könyvtárunk katalógusa
Rádió RMG
Pályázatok
Intézményvezetői pályázat_2016 (.pdf)
Menza
Termosz (szaklaboratórium)
mozaNapló
Bor Pál Fizikaverseny
Arany 200

Legújabb hírek

A Simonyi Imre középiskolai emlékverseny eredményei
2019-11-13 13:40:47
Felvételi jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára
2019-11-11 13:00:07
Kedves Menzások!
2019-11-08 14:02:03
Tudományos hetünk e tanévi programjai
2019-11-08 12:31:47
A Meleg István Kémiaverseny idei kiírása
2019-11-05 08:46:20
Édes teher Sátoraljaújhely zsűrijétől
2019-11-05 08:46:10
Ezerkilencszázötvenhat radnótis szívvel
2019-10-22 16:27:56
Pályázat a Szegedi Radnóti Gimnázium vezetői beosztására
2019-10-17 17:41:22
Nyílt napok
2019-10-16 10:16:52
Megnyílt Harmath Eszter kamaratárlata
2019-10-11 16:08:40

Hivatkozások

Öregdiákok
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált tehetségpont lettünk!
Európai Tehetségpont
Szegedi Tudós Akadémia
Szeged Városi Kollégium honlapja
Határtalanul!
Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Emberi Erőforrások Minisztériuma sux
Erasmus+